Szczęście w pracy Polaków.

Czy Polacy są szczęśliwi w swojej pracy? Teraz możemy to sprawdzić! Już od 5 lat Jobhouse wspólnie z Great Digital bada poziom zadowolenia z pracy w Polsce. Tegoroczne wyniki badania są szczególnie ciekawe, pokazują bowiem, jak ostatni rok pandemii wpłynął na nasze szczęście w pracy.

Podstawowy wskaźnik, czyli tytułowe szczęście w pracy, respondenci określali w dziesięciostopniowej skali. W tym roku poziom szczęścia osiągnął 7,9, co oznacza duży wzrost względem ubiegłego roku (6,8). Wynik może zaskakiwać, pokazuje on bowiem, że w trakcie trwania pandemii bardziej polubiliśmy swoją pracę!

Znacznych zmian nie można jednak zauważyć w kontekście czynników, które wpływają na poziom szczęścia. Do najważniejszych z nich niezmiennie należą cztery kluczowe wskaźniki:

  • dobre wynagrodzenie (87% badanych),
  • relacje z przełożonym (77%), przyjazna atmosfera w pracy (75%),
  • poczucie sensu wykonywanych obowiązków zawodowych (73%).

Należy dostrzec, że wszystkie te czynniki mają niemal tak samo duże znaczenie, więc warto patrzeć na nie globalnie.

Interesujący jest także wzrost odsetka pracowników, którzy poleciliby swoją pracę. W ubiegłym roku jedynie 26% respondentów było gotowych zarekomendować swoje miejsce pracy, w tym roku jest to już 33%. Można zauważyć też zmiany, jeśli chodzi o konkretne elementy pracy, które wpływają na jej polecanie. Na pierwszym miejscu nadal jest przyjazna atmosfera w pracy (52% w tym roku, 49% w 2020), jednak czynnik, który w ubiegłym roku był na drugim miejscu – możliwość pracy zdalnej (49% w 2020) w tym roku za kluczowy uważa jedynie 36%. Może to wynikać z faktu, że w 2021 praca zdalna jest już bardziej powszechnym standardem, niż było to w 2020. Nadal cenione jest wysokie wynagrodzenie (51% w 2021 vs 46% w 2020) oraz dobre relacje ze współpracownikami (45% zarówno w 2020, jak i w 2021). Struktura i hierarchia tych wskaźników to nieocenione źródło wiedzy dla pracodawców, którym zależy na budowaniu efektywnego zespołu, chociaż raport nie jest skierowany wyłącznie do nich.

Dodatkowo w raporcie znajdziecie komentarze ekspertów – w tym mój:

Całość raportu do pobrania tutaj: KLIK


Zapraszam też na: 

LinkedIn

Facebook

Instagram

Dodaj komentarz