Newsy z rynku pracy. Maj i Czerwiec

Czas na podsumowanie #newsyzrynkupracy z maja i czerwca.

Maj

Wolontariat pracowniczy. 

Dane z badania Pracuj.pl [1]:

Zaangażowanie pracowników w działania dobroczynne nie musi być jedynie narzędziem wizerunkowym, a coraz częściej pozwala członkom zespołu realizować dodatkowe ambicje.

 • 2/3 pracowników w Polsce nie angażuje się w wolontariat pracowniczy.
 • Większość byłaby gotowa uczestniczyć w wolontariacie w swojej firmie.
 • 54% Polaków uważa, że wolontariat pracowniczy może wzmacniać dobre relacje międzyludzkie w firmie
 • Dla 1/5 Polaków wolontariat jest dodatkową zachętą do starań o pracę.

Szczęście w pracy Polaków.

Dane z badania Jobhouse [2]:

Według danych piątej edycji badania pracownicy określili poziom szczę- ścia w pracy jako dość wysoki (średnia poczucia szczęścia to 7,9 w skali od 0 do 10). Zdecydowanie bardziej szczęśliwe w pracy są osoby, które w tej chwili nie planują zmiany pracy niż osoby, które rozglądają się za pracą.

Ponad 70% osób badanych uważa, że do najważniejszych czynników wpływających pozytywnie na ocenę szczęścia w pracy należą: dobre wynagrodzenie, relacje z przełożonym, poczucie sensu wykonywanej pracy, przyjazna atmosfera pracy oraz możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Na tle tych czynników wyróżnia się dobre wynagrodzenie, istotnie wpływające na poczucie szczęścia w pracy aż dla 87% badanych.

Po raz pierwszy w naszym badaniu zapytaliśmy pracowników jak oceniają wpływ oferowanego wymiaru pracy zdalnej na swoje poczucie szczęścia w pracy. Aż 63% badanych określiło go jako bardzo duży lub duży. Jedynie co dziesiąty badany pracownik uznał, że wymiar oferowanej pracy zdalnej ma bardzo mały wpływ na jego poczucie szczęścia w pracy.

W obecnej edycji badania wyraźnie wzrósł odsetek osób, które poleciłyby innym pracownikom swoją pracę. Tzw. Promotorzy wg zastosowanej metodologii NPS (czyli osoby, które oceniły swoją skłonność do polecenia obecnego miejsca pracy na 9 lub 10 w skali 0-10) stanowią obecnie 33% badanych (rok temu było to 26%). Jednocześnie, o kilka punktów procentowych (z 37% do 32%) zmalała grupa tzw. Krytyków (oceny 0-6 w skali 0-10). Współczynnik NPS (Net Promoter Score) wzrósł tym samym z -11 do -1 punktu.

Z podsumowania odpowiedzi dotyczących wynagrodzenia, wynika, że kwota za poziomie 10.000 zł netto była wskazywana najczęściej jako pozytywnie wpływająca na poczucie szczęścia. Zestawiając to z deklarowanymi realnymi zarobkami – w tym wypadku najczęściej wskazywano 5.000 zł netto – nie da się nie zauważyć rozbieżności.

W porównaniu z poprzednim rokiem znacząco wzrósł odsetek osób, które chcą pracować mieszkając w obecnej miejscowości. Rok temu było to 43%, a obecnie jest to aż 73%. 

Porównanie grup badanych kobiet oraz mężczyzn pokazuje, że ponownie nieco bardziej szczęśliwi w pracy są mężczyźni. Są też nieco bardziej skłonni polecać swoją pracę, NPS wśród mężczyzn to 4 punkty, a wśród kobiet to -9 punktów.

Tradycyjnie już wyglądają różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie zarobków. Mężczyźni nie tylko zarabiają więcej, ale mają też wyższe oczekiwania odnośnie poziomu wynagrodzenia, które by ich uszczęśliwiły – potrzebują do szczęścia w pracy 2 razy tyle pieniędzy, co kobiety.

Mobilność zawodowa Polaków.

Badanie Pracuj.pl [3]

 • 33% Polaków deklaruje, że zmienili pracę w ciągu ostatnich 2 lat. 
 • 36% respondentów aktywnie poszukuje nowego miejsca zatrudnienia. 
 • Aktywność rekrutacyjna kandydatów maleje wraz z wiekiem. 
 • Główne przyczyny zmiany pracy: zarobki, rozwój i docenianie. 
 • Główne przyczyny pozostania: zarobki, lokalizacja i atmosfera.

Polski pracownik w obliczu inflacji.

Badanie Pracuj.pl [4]

 • 44% Polaków myśli o zmianie pracy przez wpływ inflacji na pensję.
 • Blisko połowa badanych strała się o podwyżkę w obliczu inflacji.
 • Znaczna większość Polaków coraz bardziej zwraca uwagę na swoją pensję.
 • Co trzeci utrzymałby się z oszczędności przez maksymalnie 2 miesiące.
 • Dzięki pracy zdalnej Polacy znacząco oszczędzają na wydatkach.
 • 71% szukających pracy chętniej aplikuje na oferty pracy z widełkami zarobków.

Wiosna obrodziła miejscami pracy.

Napływ uchodźców z Ukrainy nie zmienił na razie istotnie polskiego rynku pracy. W kwietniu 2022 roku pracodawcy opublikowali aż 308 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To jeden z najwyższych wyników w historii badania. [5]

Kwiecień to kolejny miesiąc z rzędu, kiedy liczba ofert pracy była wyższa niż w analogicznym okresie w 2021, 2020 czy nawet 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią.

W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 13,9 ofert pracy (wobec 11,4 rok temu). W kwietniu 2022 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – 22,9 ofert na każdy tysiąc osób. Tuż za Krakowem jest Warszawa, w której przypadało średnio 21,8 ofert na tysiąc mieszkańców. Nadal najgorzej wypada Poznań – w minionym miesiącu wskaźnik ten wyniósł tylko 4,8.

W kwietniu 2022 roku, podobnie jak w marcu, największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku zanotowaliśmy wśród zawodów z branży IT (o 51 proc. więcej niż w kwietniu 2021 roku) oraz wśród zawodów związanych z HR i rekrutacją (o 21 proc.). Najniższa dynamika widoczna jest wśród prawników (8 proc.). Z kolei w przypadku zawodów związanych z pracą fizyczną oraz wśród zawodów medycznych zanotowaliśmy nawet spadki(odpowiednio -1 proc. oraz -19 proc.). Te spadki mogą być jednak efektem wysokiej bazy sprzed roku, kiedy to popyt na pracowników ochrony zdrowia oraz pracowników fizycznych był bardzo wysoki.

Czerwiec

Jak odpoczywają pracownicy w Polsce?

Badanie Pracuj.pl [6]

 • 75% Polaków spędza urlop między lipcem, a sierpniem.
 • Aż 1/2 bierze dwutygodniowy urlop w jednym terminie.
 • 61% badanych może dowolnie wybrać termin swojego urlopu.
 • 82% badanych stara się przekazać współpracownikom obowiązki przed urlopem.

Prezes ZUS: już ponad 200 tys. uchodźców z Ukrainy legalnie pracuje w Polsce.

Już ponad 200 tys. uchodźców z Ukrainy legalnie pracuje w Polsce. Najczęściej są to kobiety, które zarabiają na podstawie umowy zlecenia — poinformowała w środę prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Z danych MRiPS wynika, iż ok. 209 tys. uchodźców z Ukrainy legalnie pracuje w Polsce. — Są to osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego, które nie były wcześniej zgłoszone. Wśród nowo zarejestrowanych obywateli Ukrainy przeważały kobiety stanowiły one 69 proc. ogółu — mówiła.

Najczęściej zgłaszani są uchodźcy na umowie zlecenia (wśród kobiet 70 proc., wśród mężczyzn 58 proc.), następnie na umowie o pracę (wśród kobiet 29 proc., wśród mężczyzn 42 proc). Pozostałe formy zatrudnienia, w tym prowadzenie firmy, są marginalne.

Najwięcej kobiet zatrudnionych jest w usługach administrowania i działalności wspierającej (37 proc. kobiet), a mężczyzn w budownictwie (29 proc. mężczyzn). [7]

Oferty pracy w Polsce.

NOWE oferty pracy w maju 2022 roku: 294 295. [8]

Rekrutacje znowu w odwrocie. W maju 2022 roku po raz pierwszy od 14 miesięcy na portalach rekrutacyjnych zanotowano mniej ofert pracy niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej.

W maju 2022 roku na rynku pracy zanotowano 294 tys. ofert pracy. To nie tylko spadek w stosunku do maja 2021 roku (o 3 proc.), ale również spadek w stosunku do maja 2019 roku (o 12 proc.).

W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 13,1 ofert pracy (wobec 12,4 rok temu). W maju 2022 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – 21,6 ofert na każdy tysiąc osób. Tuż za Krakowem jest Warszawa, w której przypadało średnio 21 ofert na tysiąc mieszkańców. Nadal najgorzej wypada Poznań – w minionym miesiącu wskaźnik ten wyniósł tylko 4,5.

W maju 2022 roku, podobnie jak w kwietniu, największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku zanotowaliśmy wśród zawodów z branży IT (o 39 proc. więcej niż w maju 2021 roku) oraz wśród zawodów związanych z HR (o 11 proc.). Najniższa dynamika widoczna jest wśród finansistów (2 proc.) i wśród zawodów związanych z marketingiem (4 proc.). Z kolei w przypadku zawodów związanych z pracą fizyczną oraz wśród zawodów medycznych w maju zanotowaliśmy duże spadki – dla pracowników fizycznych o 20 proc., a medyków o 18 proc. Takie wyniki mogą być jednak efektem wysokiej bazy sprzed roku, kiedy popyt na pracowników tych branż był bardzo wysoki.

Kiedy mówią sobie dość. Zdrowie i relacje w pracy.

Badanie Pracuj.pl [9]

 • 50% Polaków rzuciłoby pracę wpływającą negatywnie na zdrowie fizyczne. 
 • 45% zrobiłoby tak samo, jeśli wpływałaby źle na zdrowie psychiczne.
 • Dobra atmosfera, relacje z szefem i docenianie utrzymują nas w pracy.

Zapraszam za miesiąc na kolejne #newsyzrynkupracy i co poniedziałek na mojego INSTAGRAMA!

Zapraszam też na: 

LinkedIn

Facebook

Instagram


Źródło: 

[1] badanie Pracuj.pl: https://media.pracuj.pl/187516-wolontariat-pracowniczy-szansa-i-wyzwanie-w-rekrutacji

[2] badanie Jobhouse: https://www.jobhouse.pl/files/6/szczescie-w-pracy-polakow-raport-2021.pdf

[3] badanie Pracuj.pl: https://media.pracuj.pl/188759-mobilnosc-zawodowa-polakow-badanie-pracujpl

[4] badanie Pracuj.pl: https://media.pracuj.pl/189392-polski-pracownik-w-obliczu-inflacji-badanie-pracujpl

[5] Grant Thornton: https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/05/Oferty-pracy-w-Polsce-kwiecień-2022.pdf

[6] badanie Pracuj.pl: https://media.pracuj.pl/190808-jak-odpoczywaja-pracownicy-w-polsce-badanie-pracujpl

[7] Bussines Insider: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/prezes-zus-juz-ponad-200-tys-uchodzcow-z-ukrainy-legalnie-pracuje-w-polsce/rx1nj7y

[8] Grant Thornton: https://elementapp.ai/blog/wp-content/uploads/2022/06/Oferty-pracy-w-Polsce-Maj-2022-raport-Grant-Thornton-i-Element.pdf

[9] badanie Pracuj.pl: https://media.pracuj.pl/194195-kiedy-mowia-sobie-dosc-zdrowie-i-relacje-w-pracy


Dodaj komentarz