Najpopularniejsze benefity na rynku pracy.

Rynek benefitów w Polsce cały czas się rozbudowuje. Pracodawcy prześcigają się w swoich propozycjach, aby przekonać najlepszych kandydatów do pracy właśnie w ich firmie. Jakie zatem benefity są teraz najpopularniejsze i czy rzeczywiście tego poszukują pracownicy?

Zacznijmy od definicji i krótkiego wytłumaczenia, czym w ogóle są benefity.

Benefit (z łac. bene – dobrze, facere – czynić) – to ogólne określenie dodatkowego świadczenia pracodawcy dla pracownika. Do benefitów zalicza się również świadczenia w naturze – tak zwane deputaty.[1]

Deputat, to świadczenie materialne (zazwyczaj wytworzone przez pracodawcę, lub w jego zakładzie pracy), które jest częścią wynagrodzenia, przysługującego pracownikowi. W związku z tym wynagrodzenie wypłacane dla pracownika było pomniejszane o wartość deputatu.[2]

Benefity różnią się od deputatów tym, że są świadczeniem pozapłacowym oferowanym przez pracodawcę oprócz podstawowego wynagrodzenia za pracę. Benefity nie zmniejszają finansowej wysokości wynagrodzenia, a są elementem dodatkowym, służącym pracownikowi. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi nie jest pomniejszana nawet wtedy, gdy pracodawca decyduje się na finansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników. Benefity w Polsce są stosowane przez pracodawców jako narzędzia motywacyjne.[3]

Benefity traktowane są również jako element budowania Employer Brandingu, a co za tym idzie – bycia atrakcyjnym pracodawcą. Do najczęściej wymienianych na rynku benefitów należą:

 • prywatna opieka medyczna,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • karnet na siłownię,
 • samochód służbowy,
 • dofinansowanie szkoleń i kursów językowych,
 • dofinansowanie posiłków.

Według badania Nastroje kandydatów i pracowników na rynku pracy przeprowadzonego przez portal praca.pl [4], zdaniem respondentów, benefity zachęcające do aplikowania na dane ogłoszenie to:

 • prywatna opieka medyczna – 44,4%,
 • udział w szkoleniach, możliwość dofinansowania nauki – 38,8%,
 • możliwość pracy zdalnej – 38,5%,
 • krótsze godziny pracy w piątki – 22,0%.

Zaś według najnowszej 48. edycji raportu Monitor Rynku Pracy Randstad [5] do najbardziej pożądanych benefitów oferowanych przez pracodawcę należą:

 • prywatna opieka zdrowotna (49% wskazań vs 48% w 2020 roku),
 • ubezpieczenie na życie (37% vs 40%).

Dodatkowo do najczęściej proponowanych pracownikom bonusów należą:

 • ubezpieczenie na życie (33%),
 • szkolenia (30%),
 • prywatna opieka zdrowotna (23%),
 • karta sportowa (22%).

Wśród świadczeń socjalnych najbardziej pożądane są dopłaty do wczasów (54% vs 57% w 2020 roku) oraz paczki/prezenty dla rodzin i dzieci na święta (38% vs 39% w 2020 roku), a do najczęściej proponowanych przez pracodawców inicjatyw należą: paczki/prezenty dla rodzin i dzieci na święta (27%), dopłaty do wczasów tzw. wczasy pod gruszą (24%) oraz imprezy i wyjazdy integracyjne (22%).

Najważniejsze jest jednak dopasowanie benefitów do naszej grupy docelowej. Pamiętajmy o tym, aby przed wprowadzeniem benefitu przeprowadzić ankietę i pozwolić zadecydować samym zainteresowanym – pracownikom – tylko wtedy nasze działania będą miały sens.

Zapraszam też na: 

LinkedIn

Facebook

Instagram


Źródło: 

[1], [2], [3] Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Benefit_(świadczenie),

[4] Raport w całości do pobrania TUTAJ

[5]Monitor Rynku Pracy do pobrania TUTAJ

Dodaj komentarz