Kompetencje przyszłości.

Do tego artykułu zbierałam się jakiś czas, ale ostatecznie zainspirowało mnie do jego stworzenia spotkanie Her Impact “Kompetencje przyszłości”, w którym uczestniczyłam 5 września.

Ciągłe zmiany na rynku pracy, jak i również zaskoczenie związane z trwającą pandemią koronawirusa wymusiła zarówno na pracownikach jak i pracodawcach zmianę myślenia na temat kompetencji, które w przyszłości będą najbardziej rozchwytywane na rynku pracy.

Wiele z nich było kluczowe jeszcze przed pandemią, a niektóre zyskały na znaczeniu właśnie teraz. Oto one:

 1. Adaptacja do zmian– jedna z kompetencji, która właśnie teraz pokazała pracodawcom, którzy z pracowników potrafią szybko dostosować się do zmiany jaką było/ jest homeoffice, komunikacja jedynie przez komunikatory oraz praca w pełni zdalna.
 2. Komunikacja– kolejna jedna z najczęściej wymienianych jeszcze przed pandemią kompetencji, którą pracodawcy cenili bardzo wysoko, a teraz docenili jeszcze bardziej. W świecie pracy zdalnej komunikacja zyskała jeszcze na ważności, ponieważ poza komunikacją face2face znaczenia nabrała umiejętność komunikowania się za pomocą komunikatorów czy też maila.
 3. Umiejętność pracy w zespole– to, co można teraz dodać to umiejętność pracy w zespole wirtualnym, co wydaje się być trudniejsze od pracy w tradycyjnym zespole, bo wymaga większej umiejętności zrozumienia innych członków, motywacji, jak i również samodyscypliny.
 4. Umiejętność ciągłej nauki– to, że zdobyliśmy dyplom z danej dziedziny nie oznacza, że możemy spocząć na laurach i niczego już się nie uczyć. Funkcjonowanie w tak zmiennym środowisku wymusza na nas (co moim zdaniem jest fantastyczne!) ciągłe podążanie za trendami i naukę nowych rzeczy. Nie pamiętam, gdzie wyczytałam taki cytat, że to właśnie umiejętność ciągłej nauki, otwartość na nowości, chęć wprowadzania ciągłych innowacji i zmian do stylu swojej pracy jest kompetencją przyszłości. Bo cóż z tego, że mamy świetnie wykształconego pracownika, który nie jest chętny to podążania za nowymi trendami, nie jest ciekawy, co nowego dzieje się w naszej branży i działa ciągle utartymi schematami, gdy cały świat (w tym nasza konkurencja) idzie naprzód?

Dodatkowo sięgając do Raportu z 2019 „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?” kluczowe kompetencje możemy podzielić na trzy grupy:

POZNAWCZE- potocznie nazywane kompetencjami myślenia. Jest to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące: rozwiązywanie złożonych problemów, kreatywność, krytyczne myślenie, elastyczność poznawcza.

SPOŁECZNE- są niezbędne w środowisku pracy, które wymaga kontaktu z drugim człowiekiem, pracy zespołowej, należą do nich: współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, zarządzanie ludźmi, przedsiębiorczość.

TECHNICZNE- to umiejętności tzw. twarde, szczególnie ważne są: podstawowe kompetencje cyfrowe, zaawansowane kompetencje cyfrowe, kompetencje inżynierskie. Nie ograniczają się jednak one tylko do programowania czy analizy danych, ale obejmują szeroki zakres umiejętności od cyfrowego rozwiązywania problemów po wiedzę z zakresu prywatności i cyberbezpieczeństwo [1].

Z kolei Eksperci World Economic Forum 8 wskazują, że w najbliższych latach największe znaczenie będą mieć takie kompetencje, jak:

 1. Zarządzanie ludźmi- motywowanie, kierowanie, umiejętność delegowania i przypisywania zadań ze względu na kompetencje pracowników;
 2. Zdolności negocjacyjne- zdolność przekonywania, umiejętność wypracowywania rozwiązań win-win;
 3. Inteligencja emocjonalna– umiejętność rozpoznawania emocji zarówno własnych, jak i innych ludzi, a także umiejętność zarządzania nimi;
 4. Współpraca z innymi- dostosowywanie własnych działań do działań zespołu;
 5. Rozwiązywanie złożonych problemów- zdolność rozwiązywania złożonych, nieoczywistych problemów;
 6. Krytyczne myślenie- wykorzystanie logiki do identyfikowania mocnych i słabych stron rozwiązań lub wniosków;
 7. Kreatywność- zdolność do wymyślania niezwykłych lub nieoczywistych pomysłów na dany temat albo kreatywnych sposobów rozwiązania problemów [2].

Z przywołanych danych wynika, że coraz większą rolę w naszej pracy odgrywają właśnie kompetencje miękkie, dlatego cały czas namawiam Was, żebyście to właśnie im przyjrzeli się w pierwszej kolejności i postawili na ich rozwijanie!

W wielu zawodach technicznych niedługo zastąpią nas roboty (sztuczna inteligencja), a kompetencji miękkich żaden robot nie będzie miał. Sama zresztą spotykam się wielokrotnie ze stwierdzeniem, że pracodawca jest w stanie pomóc pracownikowi zdobyć wiele kompetencji twardych, ale jeśli chodzi o kompetencje miękkie, nie jest to już takie łatwe. Wiele z nich „nabywamy” z wiekiem czy też z doświadczeniem zawodowym, niektóre zaś są częścią naszego charakteru. Bo cóż z tego, że będziemy świetnie znali dany program, jeśli nie będziemy potrafili pracować w zespole? Dlatego też cieszy mnie to, że coraz więcej pracodawców dostrzega rolę kompetencji miękkich i skupia się w rekrutacji właśnie na nich.

PS. Dajcie znać, jakich kompetencji brakuje Waszym zdaniem na powyższych listach.

Zapraszam też na:

LinkedIn

Facebook

Instagram


Źródło:

[1] Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?”

[2] Tamże, s. 17

Dodaj komentarz