Kompetencje miękkie programisty.

Zainspirowana moim ostatnim wystąpieniem na wydarzeniu #WtorkizRekrutacjąIT postanowiłam napisać kilka słów o tym, o czym mówiłam na wydarzeniu.

Jeszcze nie tak dawno funkcjonował mit, że w pracy programisty najważniejsze są kompetencje techniczne, lecz wraz ze zmieniającym się charakterem pracy- zaczęto doceniać również kompetencje miękkie, które stały się równie ważne, a  w niektórych przypadkach nawet ważniejsze od umiejętności technicznych. Bo cóż nam po programiście, który świetnie zna języki programowania, ale nie potrafi współpracować w grupie czy też jego zdolności komunikacyjne są na bardzo niskim poziomie i nie umie porozumieć się z klientem/ współpracownikiem/ kierownikiem?

Według badania Deloitte „CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową” [1]:

Dziś zespoły IT coraz częściej współpracują z biznesem uczestnicząc w procesie wymyślania, projektowania i tworzenia nowych produktów. Umiejętności i wiedza specjalistyczna wciąż są w cenie, ale współpraca międzyzespołowa wymusza szybki rozwój miękkich kompetencji takich jak kreatywność (wzrost o 18 p.p.), elastyczność poznawcza (wzrost o 23 p.p.), czy inteligencja emocjonalna (wzrost o 23 p.p.)

Jeśli zaś chodzi o kompetencje miękkie, które zaliczane są do najbardziej pożądanych wśród pracowników IT badanie wymienia:

1. Kreatywność.

2. Elastyczność poznawczą.

3. Inteligencję emocjonalną.

4. Rozwiązywanie problemów.

5. Krytyczne myślenie.

6. Przywództwo i zarządzanie.

7. Negocjacje.

8. Zorientowanie na usługi.

9. Myślenie systemowe.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę jak w/w kompetencje będą kształtowały się w ciągu najbliższych 3 lat:

Trzy kompetencje pracowników IT, których znaczenie najbardziej wzrośnie w perspektywie 3 lat:

Kreatywność – pracownicy IT coraz częściej współpracują z kolegami i koleżankami z jednostek biznesowych przy projektowania nowych produktów, usług i rozwiązań dla klientów. Tworzenie innowacyjnych pomysłów biznesowych wymaga kreatywnego myślenia i nieszablonowego podejścia.

Elastyczność poznawcza – to umiejętność szybkiego przystosowywania się do zmieniających warunków, aktualizowania wiedzy, znajdowania i łączenia różnych pomysłów, idei i danych. Zdolność widzenia połączeń między na pozór różnymi rzeczami gwarantuje rozwój innowacyjnych rozwiązań.

Inteligencja emocjonalna – to niezbędna umiejętność do efektywnej współpracy pomiędzy osobami z różnych obszarów biznesowych. Ze względu na coraz bardziej ścisłą współpracę pomiędzy IT a biznesem, inteligencja emocjonalna staje się coraz ważniejsza przy rekrutacji pracowników IT. [2]

Kompetencje, które są równie często wymieniane (zarówno w artykułach na temat pracy programisty, jak i przez osoby zarządzające pracownikami IT oraz osoby pracujące w HR-ach firm technologicznych) to:

1. Umiejętności komunikacyjne.

2. Praca w zespole.

3. Organizacja czasu pracy.

4. Dzielenie się wiedzą.

5. Kreatywność.

6. Adaptacja do zmian.

7. Cierpliwość.

8. Chęć doskonalenia się.

9. Rozwiązywanie problemów.

10. Leadership.

Jak widzimy warto zatem nie tylko skupiać się na wymaganiach technicznych, ale poznać swoich programistów od tej drugiej strony- właśnie kompetencji miękkich.

Jak to zrobić?

Mamy do wyboru trzy narzędzia, które rekomenduję (i piszę o nich baaaardzo często): AC/DC, testy kompetencyjne oraz (najlepiej już na etapie rekrutacji) wywiad behawioralny.

Dzięki tym narzędziom możemy poznać naszych pracowników, sprawdzić, nad jakimi kompetencjami warto popracować oraz w jakim kierunku rozwijać danego pracownika.

Dajcie znać, czy badacie kompetencje miękkie u programistów, a jeśli nie to chętnie dowiem się z czego to wynika.

***

PS. Do końca sierpnia możecie za darmo przetestować narzędzie Sigmund Polska do badania kompetencji. Wystarczy, że klikniecie TUTAJ

***

Zapraszam też na:

Źródło:

[1], [2]Badanie Deloitte „CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową

Opublikowany w HRTagged

Dodaj komentarz