Kobiety na rynku pracy w czasie COVID-19.

Pandemia COVID-19 była największym szokiem gospodarczym od czasu wielkiego kryzysu finansowego. Chociaż wpływ pandemii jest globalny, wstępne dane wskazują na nierówny rozkład liczby zwolnień między płciami — kobiety ponoszą ciężar zwolnień znacznie częściej niż mężczyźni.

Jak zatem wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy w tym okresie?

Z Raportu Hays „Kobiety na rynku pracy 2021” wynika, że 45% kobiet i aż 92 % mężczyzn jest przekonanych, że polski rynek pracy to miejsce coraz bardziej dostępne i przyjazne dla kobiet. Konsekwentnie spada również odsetek kobiet deklarujących, że w swojej karierze napotkały trudności wynikające z płci.[1]

Dodatkowo według badania Pracuj.pl „Kobiety w pracy”, tylko w latach 1950-2016 udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych w Polsce wzrósł z 31 do 49%. W ostatniej dekadzie przemiany na rynku pracy przyspieszyły, a co za tym idzie, kolejne firmy podejmują odważne kroki dotyczące równości płac między płciami, parytety w zarządach czy szkolenia dedykowane dla kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn[2]. Według tego samego badania aż 61% badanych kobiet uważa, że sytuacja zawodowa kobiet w Polsce jest lepsza niż 10 lat temu, co napawa nas optymizmem, ale warto zaznaczyć, że 7 na 10 kobiet nadal uważa, że nie mają równych szans w życiu zawodowym, co mężczyźni.

Z czego może to wynikać?

Po pierwsze: nierówny podział obowiązków rodzicielskich w czasie lockdownu.

W czasie pandemii ciężar obowiązków rodzicielskich w większości przypadków brały na siebie kobiety. 59 proc. kobiet uważa, że łączenie roli rodzica i pracownika jest trudniejsze w czasie pandemii.[3] Jak wynika z badania Hays, to właśnie pracujące mamy z większą częstotliwością korzystały z zasiłków wypłacanych w okresie zamknięcia placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Raport Komisji Europejskiej opublikowany w marcu 2021 roku jednoznacznie wskazuje, że w okresie pracy zdalnej – nawet jeśli obydwoje rodzice pracowali z domu – wykonywanie obowiązków domowych, opieka nad dziećmi i nadzór nad nauczaniem zdalnym przypadały kobietom.[4]

Po drugie: zwolnienia w konkretnych sektorach dotkniętych przez pandemię.

Kobiety zajmują 75% lub więcej stanowisk w zawodach związanych z branżą beauty, opieką zdrowotną, hotelarstwem i gastronomią oraz około 70% w sektorze edukacji, czyli sektorach najciężej dotkniętych pandemią. W USA zwolnienia kobiet w sektorze usług były 1,4 razy większe niż mężczyzn.[5]

Po trzecie: nieformalne zatrudnienie.

W turystyce, gastronomii, branży eventowej, kosmetycznej, fryzjerskiej formą zatrudnienia jest nie tylko umowa o pracę, ale również umowa zlecenie, o dzieło, kontrakt czy projekt. A co za tym idzie- o wiele łatwiej jest taką współpracę rozwiązać.[6]

Po czwarte: luka w wynagrodzeniach.

Chociaż Polska wypada dobrze na tle innych krajów Unii Europejskiej. Dane Eurostatu wykazują, że w 2019 roku luka płacowa w zarobkach kobiet i mężczyzn w Polsce wynosiła 8,5%, co uplasowała nas wśród krajów europejskich o najniższym poziomie tzw. gender pay gap. Jednak według GUS (który przyjmuje inną metodologię obliczania luki płacowej), różnica wynosi średnio aż 19,9 %.

Po piąte: brak zaplanowanej ścieżki rozwoju kariery.

Co smutne, tylko 38% kobiet ma zaplanowaną ścieżkę kariery zawodowej! Przy czym, w tym samym badaniu aż 50% mężczyzn deklaruje opracowany plan rozwoju kariery. Widać zatem, jaka jest różnica w planowaniu przez kobiety swojej ścieżki kariery, a co za tym idzie przyszłego awansu.

Po szóste: brak kobiet na wysokich stanowiskach.

Z badań Hays wynika, że odsetek kobiet zarządzających firmami od lat oscyluje wokół poziomu 20%. Zaś według ADIMA kobiety stanowią tylko 16% członków zarządu w 500 największych przedsiębiorstw międzynarodowych. Największą reprezentację stanowią w zarządach firm finansowych, a najniższą (12%) w firmach technologicznych. Dodatkowo z tegoż samego badania wynika, że odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich utrzymuje się na poziomie 46%.[7]

Jak widzicie powyżej, czynników wpływających na obecną sytuację kobiet na rynku pracy jest sporo. Nie wszystkie też są zależne od nas. Dlatego też warto skupić się na tym, na co mamy wpływ, między innymi: ułożeniem indywidualnego planu kariery zawodowej czy też zaplanowaniem harmonogramu opieki nad dzieckiem z partnerem/ mężem/ rodziną. Zastanówcie się, gdzie/ na jakim stanowisku/ z jakim wynagrodzeniem chcecie pracować, następnie opracujcie konkretne kroki i wcielcie je w życie.

Trzymam za Was kciuki!


Źródło:

[1] Raport Hays Poland  „Kobiety na rynku pracy 2021”

[2] Badanie Pracuj.pl „Kobiety w pracy:”

[3] Raport Hays Poland  „Kobiety na rynku pracy 2021”

[4] Tamże

[5] https://www.citivelocity.com/citigps/eroding-female-jobs/

[6] https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/pandemia-uderza-w-rynek-pracy-warszawianek

[7] Raport Hays Poland  „Kobiety na rynku pracy 2021”

Zapraszam też na:

LinkedIn

Facebook

Instagram

Dodaj komentarz