Jak optymalnie wykorzystać okazje do kształtowania i doskonalenia pracowników?

Najskuteczniejsza nauka nie polega na podsuwaniu gotowych rad, rozwiązań i odpowiedzi.  To raczej proces wspomagania drugiej osoby w odkrywaniu własnych odpowiedzi i rozwiązań. Nie polega on na ocenianiu, ale raczej na rozwijaniu u innych umiejętności trafnego osądu.

Oto kilka sposobów na to jak kształtować i doskonalić pracowników:

1. Pozwólmy ludziom dochodzić do własnych rozwiązań. Zamiast podsuwać gotowe odpowiedzi i rozwiązywać za nich problemy, pokierujmy nimi za pomocą odpowiednich pytań: “Jakie widzisz możliwości?”, “Jak chcesz sobie z tym poradzić?”, “Jak możesz zapobiec takim przypadkom w przyszłości?”.

2. Ucz innych diagnozowania problemów. Głównym narzędziem coachingu jest asysta i wspieranie w odkrywaniu przyczyn problemów: “Jak myślisz, co powoduje te trudności?”, “Kiedy po raz pierwszy zauważyłeś ten problem?”, “Jakich środków zaradczych już próbowałeś?”.

 3. Jeżeli problem narasta, nie posuwajmy gotowych rozwiązań, ale wspólnie z pracownikiem wypracujmy je. Pokażmy, jak my radzimy sobie z sytuacją. Jeżeli sprawa dotyczy klienta, poprośmy tę osobę, żeby obserwowała nas  w działaniu. Jeżeli sytuacja na to pozwala, powiedzmy, że następnym razem zamienicie się rolami.

4. Uzasadnimy swoje prośby i polecenia. Niektórzy ludzie nie rozumieją konsekwencji swoich działań i zaniechań. Dajmy jasno do zrozumienia, jaki jest związek między tym, o co prosimy,a tym, jakie to ma znaczenie. Pomóżmy innym pracować w kontekście.

5. Zmniejszajmy opór, używając komunikatów “ja”. Zamiast: “Musisz zrobić to czy tamto”, powiedzmy “Potrzebuję twojej pomocy w…”. Nasz język prowokuje do reakcji obronnej.

6. Planujmy dalsze działania. Wyznaczmy spotkanie, na którym my i nasz podopieczny upewnimy się, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku, omówcie poczynione postępy, złożycie raport z wyników. Bez monitorowania postępów poprawa może się okazać tylko tymczasowa, możemy też przegapić okazję do docenienia sukces.

7. Koncentrujmy się na przyszłości. Skłaniajmy ludzi do myślenia o tym, co będą robić, żeby się poprawić, a nie o tym, co zawalili w przeszłości.

8. Zaplanujmy znaczące doświadczenia, by umożliwić pracownikom praktykę. Określiwszy kompetencje wymagające poprawy, poszukajmy sposobów na ich praktyczne przećwiczenie. Możemy wykorzystać specjalne zadania, projekty, problemy do rozwiązania.

Źródło: „Skazana na sukces. 10 przykazań skutecznej bizneswoman.” D. Scumaci

Zapraszam też na:

Opublikowany w HRTagged

Dodaj komentarz